Cookie beleid v.v. Dieren

De website van v.v. Dieren is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Camera protocol

Camera protocol

Inleiding cameratoezicht bij v.v. Dieren

Het sportcomplex van v.v. Dieren wordt dagelijks bezocht door leden en diverse bezoekers (zoals vrijwilligers, supporters en leveranciers). Het bestuur vindt het noodzakelijk om met cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen. Om incidenten te voorkomen zijn er recent bewakingscamera’s geïnstalleerd op het sportpark, met als doel het bewaken van onze eigendommen. Deze bewakingscamera’s zijn geïnstalleerd in de buitenruimtes (rondom kantine en kleedkamers) en in de kantine.

 

Vanzelfsprekend gaan we als bestuur zorgvuldig om met de toegang tot en het gebruik van de beelden. Hiertoe is een cameraprotocol opgesteld, welke te vinden is op de website van vv Dieren.

Als er vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan kunt u zich wenden tot het bestuur.
 

Cameraprotocol v.v. Dieren, opgesteld 1 februari 2023

 

 

Artikel 1, Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van v.v. Dieren en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.

 

Het sportcomplex wordt 24/7 met cameratoezicht bewaakt om eventuele daders van inbraak, diefstal of vernieling op te kunnen sporen. In het geval een incident plaatsvindt kan de vermoedelijke dader door de inzet van cameratoezicht ook sneller worden opgespoord en kan het beeldmateriaal dienen als bewijsmateriaal.

 

Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van v.v. Dieren.
 2. Het bestuur zal een lid van het bestuur en ook een vervanger aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen dit bestuurslid en zijn vervanger zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
 3. Het bestuurslid dat het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van v.v. Dieren.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.

 

Artikel 3, Privacy

 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 
 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd met bebording bij het clubgebouw. 
 4. Leden en bezoekers gaan met het betreden van het sportcomplex akkoord met het maken van beeldopnames. 

 

Artikel 4, Inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Als iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is.
 2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z. geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.
 3. Als leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen, dan kunnen zij via een email een verzoek indienen bij het bestuur van v.v. Dieren.  
 4. Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt. 
 5. Het bestuur van v.v. Dieren beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. 
 6. Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid of zijn vervanger worden bekeken. 
 7. Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven. 

 

Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 2. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt, dient zich van tevoren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

 

Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging

 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. 
 2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken in en rondom het sportcomplex.
 3. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. 
 4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 5. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid en de leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de recorder.
 6. De opnames worden na 28 dagen automatisch overschreven. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.
 7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

 

Artikel 7, Informatieverstrekking

 1. Dit protocol wordt via de website van v.v. Dieren gepubliceerd.
 2. Klachten over de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van v.v. Dieren.
 3. Bij aanpassingen van dit protocol zullen alle leden op de hoogte worden gesteld via een publicatie op de website van v.v. Dieren.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!